Beelden voor banken Amersfoort   2 0 1 1

The parting of the Mayor, Albertien Hein van Vliet.

The ceramic bench of Couzijn van Leeuwen is made of two sculptures representing each the lower part of a seated lion. The benches are only complete when someone sits down on them. Posted on either side of the staircase at the new pond 'park west' in Amersfoort, opposite Kunsthal Kade.

 

Afscheid van burgemeester Albertien Hein van Vliet.

De keramische bank van Couzijn van Leeuwen bestaat uit twee sculpturen die ieder de onderkant van een zittende leeuw voorstellen. De banken zijn pas kompleet als er iemand op gaat zitten Geplaatst aan weerszijden van de trap bij de nieuwe vijver, plantsoen west in Amersfoort tegenover Kunsthal Kade.

-

  • cardboard

-

  • sculpture

-

  • contemporarysculpture

nederland

Schermafbeelding 2019-12-12 om 14.00.23.

Interviews and video's with Couzijn van Leeuwen

  • YouTube Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • Gray Youtube Icoon
  • Black Youtube Icoon