top of page

Beelden voor banken Amersfoort   2 0 1 1

The parting of the Mayor, Albertine van Vliet.

The ceramic bench of Couzijn van Leeuwen is made of two sculptures representing each the lower part of a seated lion. The benches are only complete when someone sits down on them. Posted on either side of the staircase at the new pond 'park west' in Amersfoort, opposite Kunsthal Kade.

 

Afscheid van burgemeester Albertine van Vliet.

De keramische bank van Couzijn van Leeuwen bestaat uit twee sculpturen die ieder de onderkant van een zittende leeuw voorstellen. De banken zijn pas kompleet als er iemand op gaat zitten Geplaatst aan weerszijden van de trap bij de nieuwe vijver, plantsoen west in Amersfoort tegenover Kunsthal Kade.

-

  • cardboard

-

  • sculpture

-

  • contemporarysculpture

beelden voor banken, Amersfoort, ceramics. keramiek, sculptuur, Couzijn van Leeuwen
beelden voor banken, Amersfoort, ceramics. keramiek, sculptuur, Couzijn van Leeuwen
beelden voor banken, Amersfoort, ceramics. keramiek, sculptuur, Couzijn van Leeuwen
beelden voor banken, Amersfoort, ceramics. keramiek, sculptuur, Couzijn van Leeuwen
beelden voor banken, Amersfoort, ceramics. keramiek, sculptuur, Couzijn van Leeuwen
beelden voor banken, Amersfoort, ceramics. keramiek, sculptuur, Couzijn van Leeuwen
beelden voor banken, Amersfoort, ceramics. keramiek, sculptuur, Couzijn van Leeuwen2-12-om-20.57.01.
bottom of page